WERKWIJZE

werkwijze rots

Binnen ROTS wordt systemisch gewerkt, waarbij er aandacht is voor alle betrokkenen. Er is aandacht voor de de kinderen, veranderende rollen in het gezin, verschillende dynamieken die spelen, voor de emoties die opspelen en voor rouwverwerking. De hulp wordt op maat geboden en onze hulp voeren wij zoveel mogelijk ambulant uit. Er wordt gewerkt daar waar de hulpvraag is: thuis, op school of in de wijk.

Binnen ROTS wordt er gewerkt met ervaren Orthopegagoog-Generalist, GZ-psycholoog, systeemtherapeuten, relatietherapeuten, SCHIPbehandelaar, psychologen, orthopedagogen, Kindbehartigers, gezinsbehandelaren en ambulant begeleiders vanuit diverse specialisme. Tevens werken wij nauw samen met een psychiater maar ook met mediators en advocaten. Zo kunnen wij een compleet en specialistisch aanbod aan hulpverleningsmogelijkheden bieden.

Intakegesprek

Wanneer u met uw kind(eren) worden aangemeld bij ROTS dan wordt er binnen twee weken contact met u opgenomen om een intakegesprek in te plannen. De zorgbemiddelaar (degene die met u het intakegesprek voert) zal eerst samen met u de (gezins-) situatie, de reden van de aanmelding en wat de gevolgen voor uw kind zijn in kaart brengen. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een eerste inschatting gemaakt welke hulp bij uw (hulp)vragen past. Soms kan een beginnende scheiding daarna al direct opgepakt worden. In andere gevallen zal de zorgbemiddelaar een verzoek indienen bij de gemeente om hulp te mogen bieden. Er is dan meer specialistische zorg nodig. Nadat de gemeente goedkeuring heeft gegeven krijgt ROTS een toewijzing binnen. Zodra de toewijzing binnen is kunnen we snel van start met de daadwerkelijke hulp. Soms is de aard van de hulpvraag en problematiek al zo duidelijk dat direct na het ontvangen van een toewijzing gestart kan worden met passende inzet. In andere gevallen zal de behandelaar nadat de toewijzing bij ons binnen is, starten om uw gezinssituatie nauwkeuriger in kaart te brengen. Dit noemen we een systeemonderzoek.

Heeft u enkel een vraag? Of wilt u een vrijblijvende afspraak maken? 
U kunt zonder verwijzing van uw huisarts of gemeente bellen voor advies en ondersteuning naar Samen Uit Elkaar van Vrijwillig & CO via telefoonnummer 076-7370047. Kies tijdens het keuze menu de optie 2. Samen Uit Elkaar of stuur een e- mail naar: samenuitelkaar@vrijwilligenco.nl

De gevolgen van een complexe en/of conflictscheiding voor een kind zijn groot. Naar schatting verloopt 20% van de verbroken relaties met kinderen problematisch. Bij deze scheidingen vraagt vooral de positie van kinderen om aandacht. Door een complexe en/of conflictscheiding kunnen kinderen ernstig in de knel raken waardoor het risico op problemen groter is. Kinderen kunnen in de knel raken door bijvoorbeeld spanning of conflicten tussen ouders of geweld binnen het gezin.

De spanningen die deze gezinsproblematiek teweeg brengt verhogen het risico op problemen bij het kind, zoals emotionele problemen, slechtere schoolprestaties en (later) vaker problemen in hun eigen relaties. Bij een complexe en/of conflictscheiding komen de kinderen vaak in de knel tussen de ouders. Veel kinderen hebben zoveel last van het conflict dat ze niet meer zichzelf kunnen zijn maar zichzelf voortdurend aanpassen aan de behoeften van ouders. Deze kinderen weten niet meer wat ze zelf willen en wat hun behoefte is. De kinderen hebben hulp nodig. Binnen ROTS krijgen alle kinderen een positie binnen de hulp die geboden wordt. En word de positie van het kind binnen het gezinssysteem verhelderd en worden kinderen geholpen hun gedachten en gevoelens en behoefte te herkennen.

Een complexe en/of conflictscheiding is een scheiding waarbij ouders door aanhoudende ernstige conflicten het belang en welzijn van de kinderen uit het oog verliezen, evenals het wederzijdse belang. Er is sprake van een veelheid en diversiteit van problemen. Complexe en/of conflictscheidingen worden gekenmerkt door grote problemen in de communicatie en samenwerking tussen de ouders voor wat betreft de zorg voor de kinderen. Bij beide ouders/verzorgers is sprake van een hoge mate van angst, boosheid en wantrouwen. Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij complexe en/of conflictscheidingen zoals: lang slepende juridische procedures, de financiële gevolgen van een scheiding, onverwerkt verdriet, psychische problemen, huiselijk geweld of een nieuwe partner. Niet alleen ouders/verzorgers en kinderen, maar ook het netwerk van de ouders raakt vaak betrokken in een complexe en/of conflictscheiding. Soms is een complexe en/of conflict scheiding een stil gevecht.